Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy uchwałodawcze

Lp. Nr druku Projekt
Data wniesienia do Marszałka Senatu
Uzasadnienie projektu Czytania
1 148 Projekt uchwały w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera

2020.06.19
druk senacki nr 148

czytanie: 1 2 3

KU
2020.06.25

druk senacki nr 148 S

13 pos.

2020.07.01

13 pos.

2020.07.01
uchwała

2 141 Projekt uchwały w 100 rocznicę II Powstania Śląskiego

2020.06.03
druk sencki nr 141

3 127 Projekt uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

2020.05.26
druk senacki nr 127

czytanie: 1 2 3

KPCPP, KU
2020.06.02
druk senacki nr 127 S

11 pos.

2020.06.03

11 pos.

2020.06.04
uchwała

4 125 Projekt uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2020.05.21
druk senacki nr 125

czytanie: 1 2 3

KKSP, KU
2020.05.26
druk senacki nr 125 S

11 pos.

2020.06.03

11 pos.

2020.06.04
uchwała

5 109 Projekt uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego

2020.05.04
druk senacki nr 109

czytanie: 1 2 3
6 104 Projekt uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

2020.04.16

druk senacki nr 104

czytanie: 1 2 3

KU
2020.04.28

2020.05.12
druk senacki nr 104 S

10 pos.

2020.05.13
uchwała

7 102 Projekt uchwały wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020

2020.04.15

druk senacki nr 102

Projekt uchwały wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020.

czytanie: 1 2 3

KU

2020.04.15

druk nr 102 S

9 pos.

2020.04.16

9 pos.

2020.04.16

Uchwała

8 97 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2020.03.30
druk senacki nr 97

Opinia Biura Legislacynego Kancelarii Senatu
Uwaga 1

czytanie: 1 2 3

KRESS, KU
2020.05.05
2020.05.26
druk senacki nr 97 S
 

 


 

11 pos.

2020.06.03

11 pos.

2020.06.04
uchwała

9 89 Projekt uchwały upamiętniającej ofiary Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia
czytanie: 1 2 3

KU

2020.04.15

druk nr 89 S

9 pos.

2020.04.16

9 pos.

2020.04.16

uchwała

10 87 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2020.03.12

druk senacki nr 87

Wnioskodawcy proponują, aby w wypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego Marszałek mógł zdecydować o skróceniu 14-dniowego terminu, który biegnie od doręczenia druku z projektem ustawy do przeprowadzenia pierwszego czytania oraz 7-dniowego na zawiadomienie senatorów o posiedzeniu komisji w tej sprawie.

czytanie: 1 2 3

KU

2020.03.12

druk  senacki nr 87 S

7 pos.

2020.03.13

7 pos.

2020.03.13

uchwała

11 86 Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii

2020.03.11
druk senacki nr 86

czytanie: 1 2 3

KU

2020.03.12

druk nr 86 S

7 pos.

2020.03.12

7 pos.

2020.03.12

uchwała

12 84 Projekt uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej

2020.03.06
Druk senacki nr 84

czytanie: 1 2 3

KNES, KU, KSZUE
2020.05.13
druk senacki nr 84 S

12 pos.

2020.06.18
uchwała

13 82 Projekt uchwały w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego

2020.02.26

druk senacki nr 82

czytanie: 1 2 3

KU
2020.03.11

druk senacki nr 82S

7 pos.

2020.03.12

7 pos.

2020.03.13

uchwała

14 81 Projekt uchwały w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy

2020.02.25

druk senacki 81

15 78 Projekt uchwały w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości

2020.02.25

druk senacki 78

czytanie: 1 2 3

KU

KPCPP

2020.02.27

Druk senacki 78 S

5 pos.

2020.02.27

5 pos.

2020.02.27

uchwała

16 73 Projekt uchwały w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego

2020.02.21

druk senacki 73

czytanie: 1 2 3

KU
2020.03.11
druk senacki nr 73 S

7 pos.

2020.03.12

7 pos.

2020.03.12

uchwała

17 72 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Nowelizacja wprowadza m. in. zmiany w procedurze wyboru i odwołania Marszałka oraz wicemarszałków Senatu, przyznaje kompetencje Konwentowi Seniorów do określenia liczby miejsc przysługujących klubom i kołom senackim w komisjach senackich, precyzuje regulacje dotyczące głosowania oraz normy dotyczące udziału przedstawicieli organów państwowych oraz przedstawiciela wnioskodawcy projektu ustawy w posiedzeniach Senatu. Ponadto w projekcie uregulowano procedurę wyboru członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

czytanie: 1 2 3

KU, KRESS

2020.02.25
2020.03.10
druk senacki nr 48/72 S

11 pos.

2020.06.04
uchwała

18 64 Projekt uchwały w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku

2020.02.04
druk senacki nr 64

czytanie: 1 2 3

KU
2020.02.06
druk senacki nr 64 S

4 pos.

2020.02.06
 

2020.02.06
uchwała

19 48 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2020.01.16
druk senacki nr 48

Celem nowelizacji Regulaminu jest zwiększenie liczby wicemarszałków Senatu z czterech do pięciu.

czytanie: 1

KU, KRESS
2020.02.25
2020.03.10
druk senacki nr 48/72 S

20 47 Projekt uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej

2020.01.14
druk senacki nr 47

czytanie: 1 2 3

KU
2020.01.16
druk sencki nr 47 S

3 pos.

2020.01.17

3 pos.

2020.01.17
uchwała

21 44 Projekt uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim

2020.01.14
druk senacki nr  44
 

czytanie: 1 2 3

KU
2020.01.16
druk senacki nr 44 S

3 pos.

2020.01.17

3 pos.

2020.01.17
uchwała

22 32 Projekt uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

2020.01.09
druk senacki nr 32

czytanie: 1 2 3

KU

2020.01.16
druk senacki nr 32 S

3 pos.

2020.01.17.

3 pos.

2020.01.17
uchwała

23 26 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2019.12.17
druk senacki nr 26

Nowelizacja zmierza do powołania nowej komisji senackiej – Komisji Petycji. Głównym zadaniem tej Komisji będzie rozpatrywanie petycji przesyłanych do Senatu

24 17 Projekt uchwały w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu

2019.12.09
druk senacki nr 17

czytanie: 1 2 3

KU
2019.12.10
druk senacki nr 17 S

3 pos.

2019.12.17

1 pos.

2019.12.17
uchwała

25 15 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

2019.12.03
druk senacki nr 15

czytanie: 2 3

2 pos.

2019.12.18

2 pos.

2019.12.18
uchwała

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito