Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz konsultacyjny

Zgodnie z art. 79a ust. 2 Regulaminu Senatu projekty ustaw poddaje się konsultacjom społecznym z wykorzystaniem senackiej strony internetowej. Przed pierwszym czytaniem, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji Ustawodawczej, każdy może zgłosić do projektu swoje uwagi, korzystając z zamieszczonego poniżej formularza. Treść uwag dotyczących projektu, jako informacja publiczna, zostanie udostępniona na senackiej stronie internetowej. Za zgodą, wyrażoną poprzez zaznaczenie pola pod formularzem, ujawnione też zostanie imię i nazwisko osoby biorącej udział w konsultacjach społecznych.
Ze względu na ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, na senackiej stronie internetowej nie zostaną udostępnione uwagi lub ich części naruszające te ograniczenia, jak również treści nieodnoszące się do projektu ustawy

Spis wszystkich konsultacji społecznych

* wymagane pola
*
*
*
*
*
Maksymalny rozmiar załącznika 5,00[MB]
*
*
* wymagane pola
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito